En livsfilosofisk betraktelse i ett blånande Sverige på randen till framtiden.

Den unga filosofen som en utdöende art.

Ladda ner novellen i PDF-format här: http://www.andreasingo.se/EBD/EBD.pdf